• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
Váš partner pri príprave
a realizácii stavieb

DOPRAVNÉ STAVBY

Nosný systém mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, 2. etapa Bosákova ul. – Janíkov dvor

Stavba rieši dopravnú infraštruktúru – električkovú trať Nosného systému mestskej hromadnej dopravy (NSMHD) medzi Bosákovou ulicou a lokalitou Janíkov dvor v mestskej časti Bratislava Petržalka vrátane nadväzujúcich a súvisiacich cestných komunikácií a nového depa.
Pre túto stavbu už bol spracovaný predchádzajúci stupeň – Dokumentácia stavebného zámeru a bola vykonaná aj štátna expertíza s Odborným posudkom.
Stavba priamo nadväzuje na projekt električkovej trate Šafárikovo námestie – Bosákova ulica a vytvára s ňou jeden prevádzkový celok. Rozhranie oboch stavieb je v staničení trate km 2,000 za zastávkou Bosákova.
Stavba končí v Janíkovom Dvore v km 6,362. Dĺžka stavby meraná v osi trate je teda 4,362 km.

Ďalšie referencie:

 
1 2 3 4 5 6 [>]