• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
Váš partner pri príprave
a realizácii stavieb

PORADENSKÉ SLUŽBY

Konzultačné a poradenské služby pri príprave dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, pre hodnotiacu spoločnosť Carl Bro Intelligent Solutions

Ďalšie referencie: