• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
Váš partner pri príprave
a realizácii stavieb

PORADENSKÉ SLUŽBY

Projekt SETA, juhovýchodná prepravná os

Projekt SETA, juhovýchodná prepravná os

Definovanie prevádzkových opatrení a investícií pre optimalizáciu železničného spojenia strednej Európy Viedeň/Bratislava a severných jadranských prístavov (Rijeka, Koper, Nonfalcone)

Ďalšie referencie: