• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
Váš partner pri príprave
a realizácii stavieb

ARCHIV

Sympózium pri príležitosti 10. výročia vzniku Spoločnosti PSKD

Sympózium Spoločnosti PSKD – prevádzka a stavby koľajovej dopravy

Dňa 6. októbra 2011 sa uskutočnilo Sympózium Spoločnosti PSKD – prevádzka a stavby koľajovej dopravy pri príležitosti 10. výročia jej založenia.
Na podujatí sa stretli významní predstavitelia a odborníci z oblasti koľajovej dopravy. Odzneli prednášky na témy ako sú "Rozvoj železničnej, mestskej a ostatnej koľajovej dopravy na Slovensku na prelome storočí" či "Ambície a stratégia rozvoja koľajovej dopravy na Slovensku v globálnom kontexte EÚ a Ázie".
Ohlasy na toto podujatie boli veľmi pozitívne, čo si ako spoločnosť veľmi ceníme a tešia nás.

Zoznam prednášok:
1. Rozvoj železničnej dopravy na Slovensku na prelome storočí (Jiří Kubáček)
2. Rozvoj mestskej koľajovej dopravy v Bratislave na prelome storočí (Bronislav Weigl)
3. Stratégia rozvoja mesta a úloha rozvoja integrovanej koľajovej dopravy (Tibor Schlosser, Ingrid Konradová)
4. Mestská hromadná doprava v Košiciach na prelome storočí, súčasnosť a plány do budúcnosti (Juraj Krempaský)
5. Príspevok k diskusii o budúcnosti železničného systému (Ondrej Podolec, Peter Červenka, Peter Harabín)
6. Kvalitná a cenovo dostupná železničná infraštruktúra - predpoklad pre rozvoj železničnej osobnej a nákladnej prepravy v SR (Ján Simčo)
7. Stratégia ŽSR - Územný rozvoj (Peter Šišolák, Daniel Maruniak)
8. Stratégia rozvoja železničnej infraštruktúry na Slovensku - Európa 2020 (Milan Mečár)

Študentská súťaž 2002

V úzkej spolupráci s Fakultou architektúry STU v Bratislave, so Železnicami Slovenskej republiky a REMING Consult a.s. sa uskutočnila neanonymná študentská súťaž na tému "Prístrešok pre cestujúcich - železničné zastávky ŽSR". Odborná porota pozitívne hodnotila kreatívny prístup a nápaditosť jednotlivých návrhov, kvalitu grafického spracovania, ako aj samotný obsah. Slávnostné vyhodnotenie súťaže a otvorenie výstavy všetkých dvadsiatich súťažných návrhov sa uskutočnilo dňa 23.04.2002 v priestoroch Generálneho riaditeľstva Železníc Slovenskej republiky v Bratislave na Klemensovej ul. Prvé dva víťazné návrhy boli doporučené dopracovať do typového projektu pre využitie pri výstavbe železničných koridorov.

Odborná komisia BID

V novembri 2002 z iniciatívy generálneho riaditeľa Dopravného podniku Bratislava Ing. Jána Zachara, pod gesciou štátneho tajomníka MDPT SR Ing. Jána Kotuľu a v spolupráci s REMING Consult a. s. začala činnosť odborná komisia, zaoberajúca sa koordináciou verejných osobných dopráv v Bratislavskom regióne, najmä z pohľadu zapojenia železničnej dopravy do integrovaného systému osobnej dopravy v Bratislave. Na pravidelných dvojtýždenných zasadaniach diskutovali odborníci z univerzít, z výskumného ústavu a z projektových organizácií s odborníkmi z Magistrátu, z Bratislavského samosprávneho kraja, zo Železníc SR, Železničnej spoločnosti, a.s., Slovenskej autobusovej dopravy, METRO, a.s. a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. V záverečnej správe o činnosti tejto komisie bolo doporučené iniciovať Memorandum o spoločnom postupe zainteresovaných orgánov a organizácii.

Ateliérová tvorba

Fakulta architektúry STU v Bratislave a spoločnosť REMING Consult a.s. vypísali v školskom roku 2003-2004 ateliérovú tvorbu v 4. a 5. ročníku na Ústave dizajnu. Téma ateliérovej tvorby bola "Riešenie vybavenia vlakových zastávok na území Slovenska". Výsledkom bolo 10 návrhov spracovaných graficky, v modeloch, vo vizuálnej forme. Všetky návrhy po vzájomnej dohode boli vydané formou Katalógu, ktorý je k dispozícii pre projektovanie stavieb železničných staníc a zastávok.

Archív:

20. výročie REMING CONSULT a.s.
Oslavy 20. výročia spoločnosti REMING CONSULT a.s. prebiehali v hoteli Double Tree by Hilton v Bratislave vo štvrtok 12. o...
Exkurzia REMING CONSULT a.s.
V roku 20. výročia spoločnosti REMING CONSULT a.s. sme pripravili pre odbornú verejnosť a obchodných partnerov exkurziu po...
18. narodeniny REMING CONSULT a.s.
18. narodeniny našej spoločnosti sme strávili v krásnom prostredí Jánskej doliny.
17. narodeniny REMING CONSULT
17. narodeniny sme začali prehliadkou banského múzea v Banskej Štiavnici, kde nám bol po prehliadke poskytnutý aj obed spo...
Futbalový turnaj investorov 2014
Dňa 11.6.2014 sme sa zúčastnili futbalového turnaja o pohár investorov ŽSR, ktorý sa konal tradične v Strečne.
Deň detí
V roku 2014 sme sa stretli v rekreačnom zariadení Prašník-Dúbrava.
16. narodeniny spoločnosti REMING CONSULT a.s.
16. narodeniny spoločnosti sme strávili v prekrásnom prostredí národného parku Nízkych Tatier.
Tenisový a bedmintonový turnaj
7.1.2014 sa v NTC v Bratislave konal úvodný ročník Bedmintonového a tenisového turnaja zamestnancov a priateľov našej spol...
Chemia cup
17. 5. 2014 sa v Bratislave uskutočnil 4. ročník futbalového turnaja Chemia cup. Na turnaji štartovalo 6 kvalitných tímov....
17.6.2013 sa konal ďalší ročník futbalového turnaja invest...
Aj tento rok na turnaji nechýbal výber našej spoločnosti ktorý tvorili piati Žilinčania a štyria Bratislavčania.
Tohtoročný deň venovaný našim ratolestiam sme strávili v o...
Na naše deti už od rána čakal tím animátorov, ktorí si pre ne pripravil bohatý program. Nechýbalo maľovanie na tvár, množs...
Oznámenie o zmene sídla Strediska Žilina od 1. augusta 201...
Sídlo a pracovisko v Bratislave Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3 Slovenská republika
9. fórum koľajovej dopravy
Moderná konkurencieschopná koľajová doprava na Slovensku v kontexte EÚ je dnes málo diskutovanou témou.
Sympózium pri príležitosti 10. výročia vzniku Spoločnosti ...
Dňa 6. októbra 2011 sa uskutočnilo Sympózium Spoločnosti PSKD – prevádzka a stavby koľajovej dopravy pri príležitosti 10. ...
Na Slovensku sa po 50 rokoch postavil nový železničný tune...
Na Slovensku sa po 50 rokoch postavil nový železničný tunel. Dvojkoľajný tunel "Turecký vrch" sa nachádza na koridore "M...
REMING CONSULT a.s. oslávil svoje 15. narodeniny v kruhu p...
Spoločnosť REMING CONSULT a.s. pôsobí na Slovenskom trhu od roku 1997. Počas 15tich rokov sa spoločnosť vypracovala na jed...
Tohtoročný Deň detí sme strávili na Ranči pod Babicou....
Tohtoročný deň venovaný deťom sme strávili v obci Bojná na Ranči pod Babicou. Na naše ratolesti už od rána čakal šašo a tí...
Medzinárodná konferencia 8. Fórum koľajovej dopravy, 13. a...
Železničná infraštruktúra a železničná doprava je stále veľmi aktuálnou avšak málo diskutovanou témou. Spoločnosť PSKD – P...
14. narodeniny REMING CONSULT a.s.
14. narodeniny spoločnosti REMING CONSULT a.s. sme strávili v príjemnom prostredí Malých Karpát na Zochovej chate. Aj keď ...
Aj tento rok sme sa zúčastnili na Letných športových hrách...
Naši kolegovia sa aktívne zúčastnil na bowlingu, petangue, malej kopanej, nohejbale, volejbale, stolnom tenise, penaltách.
AJ MY FANDÍME NA MAJSTROVSTVÁCH
V rámci firemných benefitov a dobrých obchodných vzťahov dostali zamestnanci spoločnosti a obchodní partneri možnosť zúčas...
Futbalový turnaj CHEMIA CUP
Spomedzi silnej konkurencie spoločností Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Chémia-Servis a.s., PRODEX spol. s r.o. a Železn...
Medzinárodná konferencia 7. Fórum koľajovej dopravy sa usk...
Základným cieľom Fóra koľajovej dopravy je jedenkrát v roku vytvoriť priestor pre odborné, tvorivé a priateľské stretnutie...
13.narodeniny REMING CONSULT a.s.
Tohtoročné narodeniny firmy REMING CONSULT a.s. sme prežili v peknom Horskom hoteli Mních, v malebnej tatranskej prírode n...
2. ročník festivalu dračích lodí
Náš tím - Vážky z Remingu - patril medzi príjemné prekvapenia súťaže. Vďaka pravidelným tréningom, vždy raz za rok v predv...
Deň venovaný deťom
Opäť prišiel čas spoločného stretnutia rodičov "REMINGu" s ich ratolesťami pri príležitosti Dňa detí. Všetkým bolo priprav...
V Bratislave sa konal Diskusný klub ISK 200
Dopravná situácia na Slovensku je dnes veľmi diskutovanou témou. Veľa sa hovorí a píše o výstavbe cestných komunikácií, na...
11. narodeniny spoločnosti REMING CONSULT, a.s.
Pri príležitosti 11. narodenín spoločnosti REMING CONSULT a. s. sme sa tento krát všetci stretli v krásnom prostredí Vrátn...
Festival Dračích lodí
7. a 8. augusta 2009 sa v Trenčíne uskutočnil Festival Dračích lodí. Ako jediné družstvo sme vznikli len deň pred pretekmi...
Odborný článok Ing. Ondreja Podolca na tému
Konštrukčné riešenie koľaje električkových tratí historicky prechádzalo, podobne ako v prípade železnice, rozličnými štádi...
Odborný článok
Konštrukčné riešenie koľaje električkových tratí historicky prechádzalo, podobne ako v prípade železnice, rozličnými štádi...
5. fórum koľajovej dopravy
V súčasnom období renesancie budovania dopravnej infraštruktúry je vytváranie priestoru pre odbornú diskusiu a odovzdávani...
10. výročie projektovej, inžinierskej a konzultačnej spolo...
Dňa 9. októbra 2007 oslávila spoločnosť REMING CONSULT a.s. za prítomnosti viacerých vzácnych hostí svoje okrúhle jubileum...
4. Fórum koľajovej dopravy
Marec u tvrt rok patril vetkm tm, ktor sa vo svojej profesii venuj projektovaniu, financovaniu, realizcii a prevdzkovaniu ...
Príspevok Ing. I. Komínka na tému ETCS – Praktické skúseno...
Technické prekážky vzájomnej výmeny a interoperability vlakov, t. j. ich schopnosť pohybovať sa po akomkoľvek úseku siete ...
10. narodeniny spoločnosti REMING CONSULT, a.s.
Pri príležitosti 10. výročia založenia spoločnosti REMING CONSULT a. s. sme sa tento krát všetci stretli v krásnom prostre...
Deň venovaný deťom
Zamestnanci REMINGu sa spolu so svojimi ratolesťami opäť zišli pri príležitosti Dňa detí ako je to každoročným zvykom, aby...