• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
Váš partner pri príprave
a realizácii stavieb

zobrazovacia kariera

projektant - trakčné vedenie

Požadujeme:
 • vysokoškolské vzdelanie daného odboru
 • ovládanie bežných i špecializovaných softwarových produktov
 • vítaná je znalosť anglického jazyka
 • prax v odbore minimálne 3 roky
 • vítaná odborná spôsobilosť

Ponúkame:

 • zodpovedajúce finančné ohodnotenie
 • osobný a profesijný rast, široké možnosti ďalšieho vzdelávania (odborné, jazykové, manažérske)
 • odborné exkurzie v zahraničí
 • prácu so skúsenými odborníkmi aj v rámci medzinárodných pracovných pobytov
 • príjemné pracovné prostredie, samostatnú tvorivú prácu
 • sociálne a zdravotné zabezpečenie
 • kultúrne a športové vyžitie