• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
Váš partner pri príprave
a realizácii stavieb

ČLENSTVO

Zastúpenie zamestnancov spoločnosti:

  • SKSI – Slovenská komora stavebných inžinierov
  • Komora geodetov a kartografov
  • ASC – Asociácia stavebných cenárov
  • Slovenská komora architektov
  • Vedecká rada, Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
  • Priemyselná rada, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave