• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
Váš partner pri príprave
a realizácii stavieb

EXTRA

Filantropia

Spoločnosti REMING CONSULT a. s. nie je cudzia spoločenská zodpovednosť. Každoročne venuje finančné prostriedky na pomoc telesne postihnutým, na podporu vzdelávania, kultúry i športu.

Medzi významnejšie akty podpory patria:

 • spolupráca a podpora Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA
 • podpora vydania knihy Mosty na území Slovenska
 • podpora vydania knihy VLAKY NET
 • podpora výstavy "Učiteľ a žiak" (Vincent Hložník + František Hübel)
 • podpora organizačných aktivít študentov Študentského parlamentu Fakulty architektúry STU v Bratislave
 • podpora na zlepšenie technického vybavenia univerzít a finančná motivácia pre študentov v rámci spolupráce na riešenie úloh z praxe
 • pomoc opusteným deťom združených v Spoločnosti priateľov a detí z detských domovov – Úsmev ako dar
 • pomoc Detskému hospicu PLAMIENOK
 • finančná pomoc obci Horný Hričov pri príležitosti Cyrilometodských dní obce
 • podpora Futbalového klubu Slovenských železničiarov

Iné aktivity

Sociálny program

Spoločnosť REMING CONSULT kladie dôraz aj na rozvoj kvality života vlastných zamestnancov. Vytvára podmienky pre regeneráciu ich fyzických a psychických síl. Má zabezpečenú zdravotnú starostlivosť s periodickými prehliadkami.

Umožňuje svojim zamestnancom športové, kultúrne i spoločenské aktivity. K dispozícii sú, telocvičňa, tenisové, squashové a bedmintonové kurty.

Tradične obľúbenými športovo-spoločenskými podujatiami sú:

​Slobodným a začínajúcim pracovníkom spoločnosť poskytuje príspevok na ubytovanie, dochádzajúcim pracovníkom prispieva na dopravu do zamestnania. Zavedený je systém doplnkového dôchodkového pripoistenia.

Spoločnosť REMING CONSULT má vypracovaný adresný systém cieleného odborného rastu v rámci celoživotného vzdelávania zamestnancov.