• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
Váš partner pri príprave
a realizácii stavieb

KARIÉRA

Kariera
Kariera
Kariera
Kariera

Ste zodpovedný, spoľahlivý, flexibilný a máte zmysel pre tímovú prácu? Ste ochotný sa neustále zlepšovať a spoznávať nových ľudí a svet?

Hľadáme:

      ♦ projektant – geotechnika a tunely 

      ♦ projektant -  trakčné vedenie a energetika na železnici a v mestskej doprave

      ♦ projektant – elektrické zariadenia, rozvody NN a elektroinštalácie

      ♦ projektant -  zabezpečovacie zariadenia

      ♦ projektant – oznamovacie zariadenia na železnici

      ♦ projektant – technické zariadenia budov a požiarna ochrana

      ♦ projektant - cenotvorba, rozpočtovanie, ekonomika stavieb

      ♦ projektant - cestné komunikácie

      ♦ referent pre inžiniersku činnosť

Vaše životopisy posielajte na adresu:

       REMING CONSULT a.s.,
       Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava,
       alebo e-mailom: bednarikova@reming.sk

Požadujeme:

     ♦ vysokoškolské vzdelanie daného odboru

     ♦ ovládanie bežných i špecializovaných softwarových produktov

     ♦ vítaná je znalosť anglického jazyka, alebo nemeckého jazyka

     ♦ prax v odbore je výhodou

     ♦ vítaná odborná spôsobilosť

Ponúkame:

     ♦ zodpovedajúce finančné ohodnotenie

       (od 900 Eur - pre absolventov, v závislosti od významnosti profesie, praxe, referencií a pod.,

       od 1100 Eur a viac - v závislosti od praxe, odbornej spôsobilosti, referencií a pod.)

     ♦ osobný a profesijný rast, široké možnosti ďalšieho vzdelávania (odborné, jazykové, manažérske)

     ♦ odborné exkurzie v zahraničí

     ♦ prácu so skúsenými odborníkmi aj v rámci medzinárodných pracovných pobytov

     ♦ príjemné pracovné prostredie, samostatnú tvorivú prácu

     ♦ sociálne a zdravotné zabezpečenie

     ♦ kultúrne a športové vyžitie