• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
Váš partner pri príprave
a realizácii stavieb

KONTAKT

Sídlo a pracovisko v Bratislave

Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3
Slovak republic

E-mail: reming@reming.sk
Tel.: 00 421 2 / 55 56 61 61, 55 56 61 66 
Fax: 00 421 2 / 55 56 61 44

Tel. ŽSR: 920 / 2220
Fax ŽSR: 920 / 2522

IČO: 35 729 023

DIČ: 2020250958
IČ DPH: SK2020250958

UniCredit Bank a.s., Krížna 42, Bratislava
IBAN: SK54 1111 0000 0066 1613 1006
BIC (SWIFT): UNCRSKBX 

Pracovisko v Žiline

Budova Crystal Palace
Na bráne 4, 010 01 Žilina
Slovenská republika

E-mail: sekretariat.za@reming.sk
Tel.: 00 421 41 / 701 07 10, 701 07 11
Fax: 00 421 41 / 701 07 12

budova

Kontaktný formulár

overovací kód

Nájdete nás v Bratislave

GPS (48.1606181,17.138178299999936)

Nájdete nás v Žiline

GPS (49.2218267,18.74074440000004)