• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
Váš partner pri príprave
a realizácii stavieb

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Spoločnosť REMING CONSULT a.s. zamestnáva v trvalom pracovnom pomere viac ako 95 zamestnancov. Podiel vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov predstavuje 90% a podiel autorizovaných inžinierov a geodetov 56% celkového počtu zamestnancov.