• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
Váš partner pri príprave
a realizácii stavieb

SLUŽBY

PROJEKTOVANIE

 • Železnice a dráhy
 • Cesty a miestne komunikácie
 • Mosty a tunely
 • Pozemné stavby
 • Zabezpečovacie zariadenia na dráhach
 • Zdravotechnické zariadenia a inštalácie
 • Vykurovacie a klimatizačné zariadenia
 • Elektrotechnické zariadenia
 • Tepelné zariadenia
 • Plynové zariadenia
 • Požiarna ochrana
 • Statické a dynamické výpočty
 • Geotechnika

INŽINIERING
MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE
GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ A RIADENIE PROJEKTOV

 • Technická asistencia
 • Rozvojové služby pre zákazníkov
 • Organizácia a riadenia projektov
 • Poradenstvo pre efektívne riadenie nákladov
 • Životné prostredie

REGIONÁLNY ROZVOJ, DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A PLÁNOVANIE 
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE