Električková trať Rača – Vajnory – Zlaté piesky, dopravná a technicko-ekonomická štúdia


Zoznam referencií: