MO SR, Vojenský útvar 5945 Pezinok, Viničné, priestor C


Zoznam referencií: