Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave


Zoznam referencií: