Prekládka železničnej trate Nováky – Koš a železničnej vlečky VOZ Nováky – LASKAR


Zoznam referencií: