Prevádzková základňa pre údržbu modernizovanej trate v Trnave

V rámci stavby "ŽSR, Modernizácia trate Bratislava Rača – Trnava pre traťovú rýchlosť 160 km/hod." bolo nevyhnutné určitým spôsobom prispôsobiť stávajúce prevádzkové zázemie organizačných zložiek ŽSR, ktoré sa podieľajú prevádzkovaní a údržbe modernizovanej železničnej trate v rámci európskeho železničného koridoru č. V. Cieľom tejto ucelenej časti stavby "UČS 10/3 Traťový úsek Cífer – Trnava, Prevádzková základňa pre údržbu modernizovanej trate v Trnave" bolo vytvoriť požadované pracovné podmienky pre efektívne vykonávanie servisných činností súvisiacich prevádzkou modernizovanej železničnej trate.

 Pozemné stavby / Prevádzková základňa pre údržbu modernizovanej trate v Trnave - foto
 Pozemné stavby / Prevádzková základňa pre údržbu modernizovanej trate v Trnave - foto
 Pozemné stavby / Prevádzková základňa pre údržbu modernizovanej trate v Trnave - foto

Zoznam referencií: