Regionálna a prímestská železničná doprava v uzle Bratislava, územno-technická štúdia

Železničný uzol Bratislava leží na križovatke medzinárodných železničných koridorov č. IV a V. Okrem spomínaných koridorových tratí sú do uzla zaústené ďalšie železničné trate v smeroch na Komárno, Viedeň a Györ. V samotnom železničnom uzle Bratislava je rozmiestnených množstvo železničných staníc a zastávok (BA – hlavná stanica, BA Nové Mesto, BA – východ, BA Vajnory, BA – ústredná nákladná stanica, BA Petržalka, BA Lamač, BA Rača, BA Predmestie, BA filiálka). Táto rozsiahla sieť železničných tratí, staníc a zastávok predstavuje rozsiahly potenciál v preprave osôb v našom hlavnom meste.


Zoznam referencií: