Rekonštrukcia Záhradníckej ul. v úseku Líščie Nivy – Miletičova ul. na 4 – pruh v MČ Bratislava – Ružinov


Zoznam referencií: