South City – Bratislava Petržalka, základná cestná komunikačná sieť a základná technická infraštruktúra


Zoznam referencií: