Štúdia alternatívnych riešení vedenia trasy cez prírodnú rezerváciu Turecký vrch, územno-technická štúdia


Zoznam referencií: