Štúdia riešenia železničnej trate medzi žst. Zlatovce a Trenčín (nové premostenie Váhu), územno-technická štúdia

Cieľom štúdie bolo v nadväznosti na medzinárodné dohody AGC a AGTC riešiť trasu železnice mesta Trenčín tak, aby aj tento úsek spĺňal požadované parametre modernizácie a pritom citlivo rešpektoval urbanizované územia a životné prostredie.


Zoznam referencií: