Transrapid Berlín – Viedeň – Budapešť – riešenie terminálu v Bratislave a prístupových trás, dopravné a prepravné prúdy, dopravná štúdia


Zoznam referencií: