Železničné prepojenie letísk Schwechat a M. R. Štefánika v Bratislave (úsek Wolfstahl – Bratislava Petržalka), štúdia uskutočniteľnosti

V spolupráci s viedenským ateliérom Hary & Heinze bola spracovaná technická štúdia obnovenia železničného prepojenia Viedne a Bratislavy medzi železničnými stanicami Wolfstahl a Petržalka. Chýbajúci úsek železničnej trate bol spracovaný vo viacerých alternatívach, vrátane vyčíslenia finančných nákladov stavby.

Štúdia bola prezentovaná manažmentu letiska Viedeň v auguste roku 2003. Štúdia preukázala realizovateľnosť obnovenia pôvodného železničného prepojenia s prijateľnými investičnými nákladmi.


Zoznam referencií: