ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov v žkm 100,500 – 159,100 pre trať. rýchlosť do 160 km/hod.

Investor:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Charakteristika:

Jedným zo strategických cieľov SR v procese európskej integrácie je napojenie na európsku dopravnú sieť. Požiadavka modernizácie vybraných železničných tratí vychádza z koncepcie európskych dopravných koridorov definovaných na II. Paneurópskej konferencii ministrov dopravy v roku 1994.

Stavba „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h.“ je súčasťou koridoru č. V - vetva A2.

Hlavným účelom stavby je modernizácia technickej infraštruktúry železničnej trate pre dosiahnutie požadovaných európskych parametrov podľa medzinárodných dohôd AGT a AGTC so zameraním na:

 • Zvýšenie traťovej rýchlosti do 160 km/h.
 • Priechodnosť vozidiel pre kinematický obrys vozidla UIC C a priechodný prierez UIC GC.
 • Únosnosť železničného zvršku a zodpovedajúca únosnosť železničného podvalového podložia.
 • Priechodnosť železničných mostných stavieb.
 • Prestavbu železničných staníc pre dosiahnutie užitočných dĺžok hlavných a predchádzajúcich koľají.
 • Peronizáciu s – mimoúrovňovým prístupom cestujúcich.
 • Prispôsobenie verejných priestorov prijímacej budovy zvýšenému štandardu služieb, informačných systémov.
 • Vylúčenie všetkých úrovňových priecestí – krížení s cestnými komunikáciami.
 • Komplexnú prestavbu trakčných vedení pre prevádzkovú rýchlosť 160 km/h + 30%.
 • Rekonštrukciu dotknutých silnoprúdových rozvodov a elektrického osvetlenia.
 • Vybudovanie elektrického ohrevu výhybiek a systému predhrievania vlakových súprav.
 • Riadenie technologických procesov napájania pevných trakčných zariadení a vybraných elektrických odberov miestnymi riadiacimi systémami ako aj diaľkovo riadenými systémami z dispečerských centier – Bratislava, Žilina.
 • Nové staničné zabezpečovacie zariadenie 3.
 • Nové traťové zabezpečovacie zariadenie, vlakový zabezpečovač.
 • Novú telekomunikačnú techniku – nové telekomunikačné vedenia.

Najrozsiahlejšia zmena trasy je v medzistaničnom úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčianske Bohuslavice, kde pre dosiahnutie požadovanej rýchlosti je navrhnutý jednorúrový dvojkoľajný tunel dĺžky 1775m.

Ďalšia zmena trasy sa predpokladá v meste Trenčín, kde je vzhľadom na "modernizáciu" potrebné realizovať nové spojenie medzi žst. Zlatovce a žst. Trenčín novým mostom cez Váh rešpektujúcim budúcu plavebnú dráhu.

 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto
 Modernizácia koridorov / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod - foto

Zoznam referencií: