ŽSR, Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak.


Zoznam referencií: