Kariéra

Vďaka našim komplexným službám sme sa podielali na významných realizáciach dopravnej infraštruktúry, občianskej a administratívnej výstavby, inžinierskych 
a priemyselných stavieb.

Je to známkou správnej stratégie, postavenej na základoch zdokonaľovania vnútorných procesov, na zvyšovaní kvality a na zlepšovaní ekonomickej efektívnosti.

Spolu s dobrými vzťahmi a atmosférou medzi zamestnancami to dáva predpoklady pre na- pĺňanie cieľov ďalšieho rozvoja spoločnosti, a tak dlhodobo stavia našu spoločnosť do pozície lídra na trhu železničnej a mestskej koľajovej dopravy.

Aktuálna ponuka pracovný ponúk