Referencie

Vďaka našim komplexným službám sme sa podielali na významných realizáciach dopravnej infraštruktúry, občianskej a administratívnej výstavby, inžinierskych 
a priemyselných stavieb.

Dopravné stavby

Železničné stavby

 • Opravovňa nákladných vozňov – kolosústruh

 • Žst. Bratislava hlavná stanica, rekonštrukcia 2. - 4. nástupišťa

 • Železničná stanica Bratislava – východ, rekonštrukcia stavadla č. 4 a súvisiacich objektov

 • Žst. Bratislava hl.st., rekonštrukcia 1. nástupišťa, rekonštrukcia fasády, batožinové tranzito, Predstaničné námestie

 • ŽSR, Devínska Nové Ves – Marchegg, traťové zabezpečovacie zariadenie

 • Terminál kombinovanej dopravy Trstená

 • ŽS, a.s., Railway wagon repair shop - rail wheels lathe

 • Rekonštrukcia historickej lesnej úvraťovej železnice, úsek Tanečník – Sedlo Beskyd

 • Siladice – prevádzková základňa pre údržbu mechanizmov

 • IPOS, I/61 Ladce – most 080

 • Modernizácia trate Bratislava Rača – Trnava pre traťovú rýchlosť 160 km/hod, UČS 07, Žst. Šenkvice, DRS

 • Zastrešenie nástupišťa č.12 Výpravnej budovy Vrútky

 • Žst. Bratislava hlavná stanica, rekonštrukcia III. a IV. nástupišťa

 • Železničné prejazdy v areáli DOLVAP Varín

 • Rekonštrukcia žst. Sekule, spevnené plochy, úprava TV

 • Slovenská plavba a prístavy, Vlečkový systém v Prístave, riešenie dopravnej technológie pre obslužnosť vlečkového systému

 • Obec Bešeňová, Žel. Zastávka Bešeňová – DSP, IČ

 • ŽSR, žst. Bratislava, hlavná stanica, rekonštrukcia 5. nástupišťa

 • Žst. Nižná Myšľa

 • Slovenské tunely, žst. Vrútky – zastrešenie nástupišťa č. 1 výpravnej budovy

 • Oprava mosta na trati Devínska Nová Ves – Štúrovo, km 56,623

 • Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel

 • Modernizácia PPS Čierna nad Tisou - infraštruktúra prekladiska - koľaje a rampy

 • Železničná stanica Bratislava filiálka

 • Železničná stanica Bratislava Nové Mesto, rekonštrukcia nástupíšť

 • Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a dispečerské riadenie dopravy v úseku Trnava – Kúty

 • ŽSR, Žst. Liptovský Mikuláš, úprava nástupíšť

 • Železničná stanica Piešťany, plynofikácia a rekonštrukcia prijímacej budovy a priľahlých objektov

 • Výstavba autorampy v železičnej stanici Bratislava Petržalka

 • Oprava vlečkovej koľaje – vozovňa Jurajov Dvor

 • Hronsko-osrblianska železnica

 • Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce, 2. Etapa (žst. Svit – žel. Most + súvisiace obj.)

 • st. Bratislava hlavná stanica, rekonštrukcia 2. - 4. nástupišťa

 • Prekládka železničnej trate Nováky – Koš a železničnej vlečky VOZ Nováky – LASKAR

 • Železničná stanica Devínska Nová Ves – Lamač, rekonštrukcia nástupišťa

 • Výmena informačného systému pre cestujúcich - Pragotron

 • Kysucké múzeum, Čiastočná rekonštrukcia lesnej úvraťovej železnice – Výchylovka

 • Rekonštrukcia III Vysokej rampy so zabudovaním rotačného výklopníka ŠR

 • ŽSD Slovakia, Terénna úprava – Kysucký Lieskovec

 • Zriadenie úrovňového pešieho priechodu v lokalite žst. Bratislava – Filiálka

 • Žst. Rimavská Seč, rekonštrukcia výhybiek č. 1,2,3,4,5,6, rekonštrukcia koľaje č. 1,2 so sanáciou železničného spodku

 • Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina

 • Informačný systém IDS Bratislavského kraja

 • Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves - Podunajské Biskupice

 • Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach

Mestské dráhy

 • Oprava električkovej trate nám. SNP – Hurbanovo nám., Bratislava

 • Rekonštrukcia ulíc Železničná a Banská v Novom Meste nad Váhom

 • Rozšírenie križovatky Tomášikova – Ružinovská

 • SSC, Cesta I/51 Trnava – most

 • SSC, Cesta I/51 Vráble - obchvat

 • South City – Bratislava Petržalka, základná cestná komunikačná sieť a základná technická infraštruktúra

 • Trenčianska riviéra, Dopravné prepojenie Električková – Rybárska, PS zabezpečovacie zariadenie železničného priecestia

 • Nosný systém mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, 2. etapa Bosákova ul. – Janíkov dvor

 • Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice

 • Oprava električkovej trate v úseku Dolné Krčace – Harmincova

 • Mesto Trnava, Pešia komunikácia Kamenná cesta v Trnave

 • Rekonštrukcia Záhradníckej ul. v úseku Líščie Nivy – Miletičova ul. na 4 – pruh v MČ Bratislava – Ružinov

 • SSC, I/66 Banská Bystrica – most ev.č. 069

 • SSC, I/66 Polomka – sanácia v km 140,020

 • Električková trať, Tunel pod hradom

 • Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave

 • Terminál intermodálnej prepravy v Žiline

 • Modernizácia električkového depa (MED), Košice

 • Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži

Modernizácia koridorov

Modernizácia koridoru č.Va

 • ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov v žkm 100,500 – 159,100 pre trať. rýchlosť do 160 km/hod.

 • ŽSR, Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo).

 • ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod

 • ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod.

 • ŽSR, Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak.

Modernizácia koridoru č.VI

 • ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať

 • Stavebný dozor na stavbe Žilina Teplička, 2. stavba, 2. etapa

Pozemné stavby

 • Rekonštrukcia administratívnej budovy VVÚŽ vo Vrútkach

 • Multifunctional complex - Bratislava, Dunajské predmestie

 • TSS, Kežmarok – zimný štadión

 • Žst. Poprad - Tatry, výstavba podchodov a nástupísk

 • Bytový dom na Klenovej ul. V Bratislave

 • Multifunkčné centrum Štadióna, Žilina – predĺženie podchodu pod železnicou v žst. Žilina

 • Rekonštrukcia priestorov pobočky Železničných telekomunikácií v Bratislave

 • ILC Energy, Parná kotolňa – Kvartet Partizánske

 • Polyfunkčný mestský blok, sadová ulica v Trenčíne

 • DPB, HZ a AB Olejkárska 1. a 2. poschodie – stavebné úpravy

 • DPB, Rekonštrukcia 5.NP administratívnej budovy, Olejkárska ul. Bratislava

 • ASP, Adaptácia priestorov odd. informatiky OZ BA Račianska

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., hala pre poisťovanie motorových vozidiel, klimatizačné zariadenia pre OZ Bratislava

 • Spoločná zdravotná poisťovňa, pobočka Žilina, rekonštrukcia školiaceho strediska

 • Spoločná zdravotná poisťovňa, budova GR, Ondavská 3 Bratislava

 • Rekonštrukcia prevádzkovej budovy na Trnavskej ceste v Bratislave

 • Stavebná obnova západného krídla veľkej vodárne - pamiatková budova Bratislava

 • Novostavba polyfunkčného objektu na ulici Na bráne, Žilina

 • Sološnica, skládka a distubúcia kameniva – 1. etapa základná infraštruktúra

 • Žst. Poprad - Tatry, modernizácia staničnej budovy

 • Lávka HM TESCO Martin, ochrana pred dotykom trakčného vedenia

 • BETONING&PARTNER, EUROVEA, Objekt SO 03

 • BUDAMAR LOGISTICS, Rekonštrukcia III. rozmrazovacej haly v Čiernej nad Tisou

 • Rodinný dom v lokalite Lietava

 • ZSSK CARGO Slovakia, Prekladisko ŽSR Čierna nad Tisou – prečerpávacia stanica PHM

 • DPB, Rekonštrukcia dispečerského pracoviska, Olejkárska ul. Bratislava

 • MO SR, Vojenský útvar 5945 Pezinok, Viničné, priestor C

 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., rekonštrukcia haly Mikroplast – OZ Bratislava Račianska ul. Bratislava

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., ústredná spisovňa pre OZ Bratislava, komplexná rekonštrukcia fasády prevádzkovej budovy

 • Spoločná zdravotná poisťovňa, oblastná pobočka Žilina – adaptácia budovy

 • ŽNsP Bratislava, rekonštrukcia fyziatricko - rehabilitačného oddelenia, verejná lekáreň, kaplnka

 • Stredisko internátnej prípravy Strečno

 • Prevádzková základňa pre údržbu modernizovanej trate v Trnave

Štúdie

 • Električková trať Dúbravsko - Karloveská riadiála

 • Električková trať v úseku Hanulova - Pri kríži, štúdia realizovateľnosti

 • Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov - Nitra - Šurany, technicko-ekonomická štúdia

 • Odborný posudok technickej časti štúdie realizovateľnosti v procese schvaľovania pre projekt prepojenia železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave

 • Analýza a komplexné posúdenie stredísk pre výkon THÚ železničných koľajových vozidiel

 • Štúdia posúdenia ideového návrhu mestskej rýchlodráhy Brno a jej vzťahu k projektu Prestavba Železničného uzlu Brno

 • Električková trať Rača – Vajnory – Zlaté piesky, dopravná a technicko-ekonomická štúdia

 • Dopravná infraštruktúra územia v dotyku s Letiskom M.R.Štefánika Bratislava

 • Železničné prepojenie Bratislava – Viedeň, technická pomoc

 • Transrapid Berlín – Viedeň – Budapešť – riešenie terminálu v Bratislave a prístupových trás, dopravné a prepravné prúdy, dopravná štúdia

 • Koľajové napojenie Letiska M. R. Štefánika pre osobnú dopravu, územno-technická štúdia

 • Štúdia riešenia železničnej trate medzi žst. Zlatovce a Trenčín (nové premostenie Váhu), územno-technická štúdia

 • Rekonštrukcia prevádzkovej budovy žst. Košice, územno-technická štúdia

 • Štúdia realizovateľnosti, úsek Žilina - Košice - Čierna nad Tisou/št.hr.

 • Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné - projektová dokumentácia

 • Technicko ekonomická štúdia

 • Určenie štandardov technicko-prevádzkového riešenia podoby terminálu integrovanej osobnej dopravy

 • Koľajová trať na území mestskej časti Bratislava – Petržalka, časť – trakčné a napájacie vedenia, oznamovacie zariadenia a zabezpečovacie zariadenia, technicko-ekonomická štúdia

 • Výstavba a prevádzka úzkokoľajnej železničky na trase stanica ŽSR – Termálne kúpalisko Vincov les, štúdia uskutočniteľnosti

 • Urbanistická štúdia lokaliry Vlčie Hrdlo, návrh dopravnej obsluhy

 • Železničné prepojenie letísk Schwechat a M. R. Štefánika v Bratislave (úsek Wolfstahl – Bratislava Petržalka), štúdia uskutočniteľnosti

 • Železničná stanica Bratislava filiálka, štúdia uskutočniteľnosti

 • Regionálna a prímestská železničná doprava v uzle Bratislava, územno-technická štúdia

 • Návrh nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, územno-technická štúdia

 • Štúdia alternatívnych riešení vedenia trasy cez prírodnú rezerváciu Turecký vrch, územno-technická štúdia

Poradenské služby

 • Projekt SETA, juhovýchodná prepravná os

 • Developerská činnosť pre závod na výrobu LCD v Trenčíne

 • CONSIS, Konzultačná činnosť pre PPP

 • TAURES Slovakia, Riešenie koľajovej dopravy pre vopred určené lokality Slovenska

 • Technická asistencia, dozor investora a monitorovanie stavebných prác na stavbe pri Modernizácii železničnej trate Bratislava Rača – Trnava, v úseku Rača – Šenkvice pre ITALFERR S.p.a. a TECNIC S.p.A. Consulting Engineers

 • Úzkorozchodná trať Výchylovka – konzultačné služby

 • Zistenie kapacít na vykonávanie stavebných dozorov stavieb

 • Vyhodnocovanie a výber uchádzača pri obstaraní koncesií na stavebné práce PPP projektov D1 a R1

 • Konzultačné a poradenské služby pri príprave dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, pre hodnotiacu spoločnosť Carl Bro Intelligent Solutions

 • Kompletné služby pri príprave dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby Modernizácia železničnej trate Trnava - Nové Mesto nad Váhom pre spoločnosť GOPA Consultants