Členstvo

Sme členmi viacerých organizácií, ktorých cieľom je vytvárať nielen na odbornej úrovni priestor pre analýzy, diskusie a riešenia v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, občianskej a administratívnej výstavby, inžinierskych a priemyselných stavieb.

Zastúpenie zamestnancov spoločnosti:

  • SKSI – Slovenská komora stavebných inžinierov
  • Komora geodetov a kartografov
  • ASC – Asociácia stavebných cenárov
  • Slovenská komora architektov