Výročné správy

REMING CONSULT a.s. potvrdila v roku 2022 svoju stabilitu, nezávislosť, výkonnosť 
a schopnosť vyrovnať sa so situáciou na trhu.

Je to známkou správnej stratégie, postavenej na základoch zdokonaľovania vnútorných procesov, na zvyšovaní kvality a na zlepšovaní ekonomickej efektívnosti.

Spolu s dobrými vzťahmi a atmosférou medzi zamestnancami to dáva predpoklady pre na- pĺňanie cieľov ďalšieho rozvoja spoločnosti, a tak dlhodobo stavia našu spoločnosť do pozície lídra na trhu železničnej a mestskej koľajovej dopravy.