Whistleblowing

Interná SMERNICA o príjimaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti

(aktualizovaná k 1.7.2023 v súlade so zákonom č. 189/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovatel'ov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Dokumenty na stiahnutie