Kontakt

Pracoviská

Sídlo spoločnosti

 

Tomášikova 64A
LakeSide Park II
831 04 Bratislava

IČO: 35 729 023
DIČ: 2020250958
IČ DPH: SK2020250958

kontaktný formulár
stiahnuť podporu

 

Bankové spojenie

 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky,
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

UniCredit Bank
IBAN: SK54 1111 0000 0066 1613 1006
BIC (SWIFT): UNCRSKBX

 

Kontaktný formulár