Sme projektová, inžinierska a konzultačná spoločnosť, ktorá ponúka komplexné služby pri príprave a riadení projektov.

Naše služby

Rozhodujúcimi cieľmi spoločnosti REMING CONSULT a.s. sú spokojnosť zákazníka a aby meno spoločnosti bolo vždy spájané s pojmami kvalita, spoľahlivosť, odbornosť, kreatívnosť, estetika, ekologická disciplína a dodržiavanie princípov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 • Zabezpečovacia
  technika
 • Autorský
  dozor
 • Tunely a podzemné
  stavby
 • Oznamovacia
  technika
 • Poradenstvo
  a konzultačná činnosť
 • Pozemné stavby
  a architektúra
 • Geotechnika
 • Železničné
  a koľajové stavby
 • Vodohospodárske
  stavby
 • Životné
  prostredie
 • Cestné stavby
 • Trakčné
  vedenie
 • Inžinierska
  činnosť
 • Mosty a inžinierske
  konštrukcie
 • Elektroenergetika -
  Elektrotechnické
  zariadenia

Profil spoločnosti

rozsahom a kvalitou poskytovaných služieb sa radíme vo svojej oblasti medzi špičkové firmy v Slovenskej republike.

Svedčí o tom dlhodobá spolupráca s významnými investormi ako napr. Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, Magistrát hl. mesta Bratislavy a Magistrát mesta Košice, pri príprave a realizácii projektov koľajovej dopravy.

Odbornosť, profesionalita a kvalita

 • Viac ako
  25 rokov na trhu
 • Integrovaný
  systém manažérstva
 • Komplexné služby
  riadenia a inžinieringu
  projektov
 • Moderné technológie
  projektovania - BIM

Novinky

Neustále napredujeme a rozvíjame práce na projektoch pre našich klientov.
Zoznámte sa s poslednými aktualitami z našej spoločnosti.

 • Certifikát ESG

  Spoločnosť REMING CONSULT a.s. získala certifikát ESG a má skóre „A – Výborný“

  Viac o novinke
 • Stavba roka 2022

  Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, vyhlásili 28. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže „STAVBA ROKA 2022“. Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, vyhlásili 28. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže „STAVBA ROKA 2022“.

  Viac o novinke
 • Železničná stavba desaťročia 2012-2022

  V dňoch 14.-15.3.2023 sa konal 17.ročník konferencie FKD v Bratislave, ktorej cieľom bolo poukázať na pretrvávajúce rozdiely medzi jednotlivými európskymi regiónmi a hľadanie spoločnej cesty, ktorá by pomohla napĺňať stratégiu Európskej únie v rámci rozvoja kvalitnej železničnej dopravnej siete a znižovania negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie.

  Viac o novinke

Referencie

Vďaka našim komplexným službám sme sa podielali na významných realizáciach dopravnej infraštruktúry, občianskej a administratívnej výstavby, inžinierskych a priemyselných stavieb.

Kontakty

Pracovisko a korešpondenčná adresa

Bratislava

Tomášikova 64A
LakeSide Park II
831 04 Bratislava


+421 2 55 56 61 61
+421 2 55 56 61 66

Pracovisko

Žilina

Hollého 6
010 01 Žilina
Slovenská republika


+421 41 701 07 10
+421 41 701 07 11