Certifikát ESG

ESG je skratka anglických slov Environmental - Social - Governance, t. j. životné prostredie - sociálna oblasť - správa a riadenie podniku. Skóre ESG predstavuje hodnotenie dodržiavania zásad ESG, pričom sa zohľadňuje priemyselný sektor ako aj krajina/región.

REMING CONSULT a.s. dosiahol skóre udržateľnosti "A - Výborný", t. j. najvyššie možné.

Ďaľsie novinky

Neustále napredujeme a rozvíjame práce na projektoch pre našich klientov. 
Zoznámte sa s poslednými aktualitami z našej spoločnosti.

 • Stavba roka 2022

  Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, vyhlásili 28. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže „STAVBA ROKA 2022“. Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, vyhlásili 28. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže „STAVBA ROKA 2022“.

  Viac o novinke
 • Železničná stavba desaťročia 2012-2022

  V dňoch 14.-15.3.2023 sa konal 17.ročník konferencie FKD v Bratislave, ktorej cieľom bolo poukázať na pretrvávajúce rozdiely medzi jednotlivými európskymi regiónmi a hľadanie spoločnej cesty, ktorá by pomohla napĺňať stratégiu Európskej únie v rámci rozvoja kvalitnej železničnej dopravnej siete a znižovania negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie.

  Viac o novinke
 • 25. výročie spoločnosti REMING CONSULT a.s.

  Spoločenská udalosť pri príležitosti 25.výročia založenia spoločnosti REMING CONSULT a.s. s obchodnými partnermi dňa 19.10.2022.

  Viac o novinke