Certifikát ESG

ESG je skratka anglických slov Environmental - Social - Governance, t. j. životné prostredie - sociálna oblasť - správa a riadenie podniku. Skóre ESG predstavuje hodnotenie dodržiavania zásad ESG, pričom sa zohľadňuje priemyselný sektor ako aj krajina/región.

REMING CONSULT a.s. dosiahol skóre udržateľnosti "A - Výborný", t. j. najvyššie možné.

Ďaľsie novinky

Neustále napredujeme a rozvíjame práce na projektoch pre našich klientov. 
Zoznámte sa s poslednými aktualitami z našej spoločnosti.