Školenie projektantov Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska

V Marci sa v priestoroch našej spoločnosti v Žiline uskutočnilo školenie projektantov spoločnosti Reming Consult a.s. a Sudop Košice a.s. pod odborným vedením pracovníkov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (UNSS) na tému:

Princípy aplikácie špeciálnych reliéfnych prvkov pre osoby so zrakovým postihnutím v projektovej dokumentácií v nadväznosti na ich praktické využívanie“

Školenia sa zúčastnili projektanti profesií železničného, cestného, pozemného staviteľstva a inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb.

Cieľom školenia bolo získať návod na správne pochopenie a následne správne navrhovanie a použitie debarierizačných prvkov pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Samotné školenie bolo rozdelené na časť teoretickú a časť praktickú.

Teoretická časť pozostávala:

 •       z jednoduchého vysvetlenia a popis špeciálnych prvkov v zmysle platnej legislatívy
 •  prezentácia využívania techník samostatného pohybu zrakovo postihnutých osôb s využitím špeciálnych reliéfnych prvkov ako celku
 • aplikovanie špeciálnych reliéfnych prvkov  do konkrétneho prostredia
 • nácvik využívania techník samostatného pohybu s využitím pomôcok (simulačné okuliare, klapky a biele palice)
 • využívanie prvkov s nasimulovanou zrakovou vadou (využitie pomôcok - simulačné okuliare, klapky a biele palice) na určenom mieste, kde sa nachádzajú špeciálne prvky

Praktická časť bola simulovaná najskôr v areáli  parkoviska našej spoločnosti kde si projektanti osvojili základne princípy ako aj pokyny vodiacej a vedenej osoby. Po zvládnutí úvodného nácviku sme sa na záver presunuli do ostrej premávky na vlakovú stanicu do Varína kde bola možnosť vyskúšať si a osvojiť všetky aplikované typy debarierizačných opatrení navrhovaných na železničných staniciach a v podchodoch.

V závere sa chceme ešte raz poďakovať p. Vladimíre EzrMgr. Ivane Frčovej za skvelý prístup a vysvetlenie celkovej problematiky vnímania debarierizačných prvkov zrakovo postihnutými a ich správne navrhovanie a osadenie do priestoru.

Ďaľsie novinky

Neustále napredujeme a rozvíjame práce na projektoch pre našich klientov. 
Zoznámte sa s poslednými aktualitami z našej spoločnosti.

 • Certifikát ESG

  Spoločnosť REMING CONSULT a.s. získala certifikát ESG a má skóre „A – Výborný“

  Viac o novinke
 • Stavba roka 2022

  Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, vyhlásili 28. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže „STAVBA ROKA 2022“. Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, vyhlásili 28. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže „STAVBA ROKA 2022“.

  Viac o novinke
 • Železničná stavba desaťročia 2012-2022

  V dňoch 14.-15.3.2023 sa konal 17.ročník konferencie FKD v Bratislave, ktorej cieľom bolo poukázať na pretrvávajúce rozdiely medzi jednotlivými európskymi regiónmi a hľadanie spoločnej cesty, ktorá by pomohla napĺňať stratégiu Európskej únie v rámci rozvoja kvalitnej železničnej dopravnej siete a znižovania negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie.

  Viac o novinke