Železničná stavba desaťročia 2012-2022

V dňoch 14.-15.3.2023 sa konal 17.ročník konferencie FKD v Bratislave, ktorej cieľom bolo poukázať na pretrvávajúce rozdiely medzi jednotlivými európskymi regiónmi a hľadanie spoločnej cesty, ktorá by pomohla napĺňať stratégiu Európskej únie v rámci rozvoja kvalitnej železničnej dopravnej siete a znižovania negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie.

Súčasťou tejto konferencie bolo aj vyhlásenie víťaza súťaže „Železničná stavba desaťročia 2012-2022“,  ktorá bola vytvorená v spolupráci PSKD, ŽSR, ZSSK a ŽS Cargo Slovakia.

S potešením Vám oznamujeme, že víťazom oboch vyhlásených kategórii – cena verejnosti a hlavná cena sa stala stavba „Modernizácia železničnej trate Púchov-Žilina, úsek Púchov-Považská Teplá“, kde sme generálnym projektantom.

Základné informácie o stavbe:

  • Dĺžka úseku: 15,921 km
  • Investičné náklady: 389 mil.€

Medzi najvýznamnejšie objekty v rámci stavby patria:

  • Dvojkoľajný tunel „Diel“ v dĺžke osi tunela – 1081,70m
  • Dvojkoľajný tunel „Milochov“ v dĺžke osi tunela – 1861m
  • Oceľový most ponad Nosickým kanálom, typ konštrukcie Langrov trám, dĺžka premostenia 379 m
  • Estakáda ponad Nosickú priehradu, typ konštrukcie „extrados“, dĺžka premostenia 592 m

  • Investor: ŽSR
  • Zhotoviteľ: Združenie Nimnica, Doprastav a.s.
  • Generálny projektant: REMING Consult a.s.

Ďaľsie novinky

Neustále napredujeme a rozvíjame práce na projektoch pre našich klientov. 
Zoznámte sa s poslednými aktualitami z našej spoločnosti.