Ing. I. Komínka na tému ETCS – Praktické skúsenosti s projektovaním traťového úseku

Technické prekážky vzájomnej výmeny a interoperability vlakov, t. j. ich schopnosť pohybovať sa po akomkoľvek úseku siete európskych železníc, stále obmedzuje konkurencieschopnosť odvetvia železníc. V súčasnosti existuje v Európe viac ako 20 rôznych signalizačných systémov. Jednotlivé vnútroštátne siete majú zvyčajne vlastné systémy, ktorých výkonnosť (optimalizácia vzdialenosti medzi vlakmi, a teda aj kapacita tratí) a úroveň zabezpečenia sú veľmi rozmanité.

Dokumenty na stiahnutie

Ďaľsie udalosti

Neustále napredujeme a rozvíjame práce na projektoch pre našich klientov. 
Zoznámte sa s poslednými aktualitami z našej spoločnosti.