Turecký vrch bude prelomový

Celková dĺžka tunela Turecký vrch v osi je 1775 metrov, razená časť má dĺžku 1740 metrov. Zvyšných 35 metrov je realizovaných v otvorenej stavebnej jame a následne presypaných. Tunel je projektovaný ako razený podľa zásad Novej rakúskej tunelovacej metódy (NRTM).

Smerové pomery trate v tuneli sú navrhnuté pre rýchlosť 200 km/h a tvoria ich dva protismerné oblúky s polomerom 2000 metrov. Osová vzdialenosť koľají je stanovená na 4,20 metra. V osi tunela je tiež navrhnutá centrálna odvodňova- cia stoka profilu DN 500, ktorá na oboch koncoch ústi do požiarnych nádrží v tesnej blízkosti portálov

Dokumenty na stiahnutie

Ďaľsie udalosti

Neustále napredujeme a rozvíjame práce na projektoch pre našich klientov. 
Zoznámte sa s poslednými aktualitami z našej spoločnosti.