• Profil spoločnosti REMING CONSULT a.s.

  REMING CONSULT a.s. je projektová, inžinierska a konzultačná spoločnosť, ktorá ponúka komplexné služby pri príprave a riadení projektov. Špecializuje sa najmä na oblasť dopravnej infraštruktúry, občianskej a administratívnej výstavby, inžinierskych a priemyselných stavieb. Navrhuje celkové technické riešenie vrátane mostných a inžinierskych objektov, zabezpečovacích a oznamovacích systémov, trakčného vedenia a elektrických inštalácií. Rieši dopravnú technológiu, ekonomiku dopravy a náklady stavby.

  REMING CONSULT a.s. zabezpečuje posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), inžiniersku činnosť pre všetky stupne projektovej prípravy a majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností. Realizuje geodetické činnosti ako geodetické zameranie, overovanie inžinierskych sietí, budovanie vytyčovacej siete, tvorba geometrických plánov a výkupových elaborátov.

  Minulosť má každý, budúcnosť len niektorí!

  NAŠA FILOZOFIA

  Aktuality
  a novinky

  Spoznajte naše posledné realizácie

  VŠETKY

  VŠETKY

  ŽELEZNIČNÉ

  ŽELEZNIČNÉ

  DOPRAVNÉ

  DOPRAVNÉ

  POZEMNÉ

  POZEMNÉ

  INFRAŠTRUKTÚRA

  INFRAŠTRUKTÚRA

  VŠETKY PROJEKTY

  Široká ponuka služieb

  REMING CONSULT a.s. je spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od r. 1997 a rozsahom a kvalitou poskytovaných služieb sa radí vo svojej oblasti medzi špičkové firmy v Slovenskej republike. O profesionalite, odborných zručnostiach a kvalite poskytovaných služieb svedčí dlhodobá spolupráca s významnými investormi ako napr. Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, Magistrát hl. mesta Bratislavy a Magistrát mesta Košice, pri príprave a realizácii projektov koľajovej dopravy.

  Široká ponuka služieb

  Nájdete nás v Bratislave

  GPS (48.1606181,17.138178299999936)

  Nájdete nás v Žiline

  GPS (49.2218267,18.74074440000004)