Referencie - Pozemné stavby

Vďaka našim komplexným službám sme sa podielali na významných realizáciach dopravnej infraštruktúry, občianskej a administratívnej výstavby, inžinierskych 
a priemyselných stavieb.

Pozemné stavby

 • Rekonštrukcia administratívnej budovy VVÚŽ vo Vrútkach

 • Multifunctional complex - Bratislava, Dunajské predmestie

 • TSS, Kežmarok – zimný štadión

 • Žst. Poprad - Tatry, výstavba podchodov a nástupísk

 • Bytový dom na Klenovej ul. V Bratislave

 • Multifunkčné centrum Štadióna, Žilina – predĺženie podchodu pod železnicou v žst. Žilina

 • Rekonštrukcia priestorov pobočky Železničných telekomunikácií v Bratislave

 • ILC Energy, Parná kotolňa – Kvartet Partizánske

 • Polyfunkčný mestský blok, sadová ulica v Trenčíne

 • DPB, HZ a AB Olejkárska 1. a 2. poschodie – stavebné úpravy

 • DPB, Rekonštrukcia 5.NP administratívnej budovy, Olejkárska ul. Bratislava

 • ASP, Adaptácia priestorov odd. informatiky OZ BA Račianska

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., hala pre poisťovanie motorových vozidiel, klimatizačné zariadenia pre OZ Bratislava

 • Spoločná zdravotná poisťovňa, pobočka Žilina, rekonštrukcia školiaceho strediska

 • Spoločná zdravotná poisťovňa, budova GR, Ondavská 3 Bratislava

 • Rekonštrukcia prevádzkovej budovy na Trnavskej ceste v Bratislave

 • Stavebná obnova západného krídla veľkej vodárne - pamiatková budova Bratislava

 • Novostavba polyfunkčného objektu na ulici Na bráne, Žilina

 • Sološnica, skládka a distubúcia kameniva – 1. etapa základná infraštruktúra

 • Žst. Poprad - Tatry, modernizácia staničnej budovy

 • Lávka HM TESCO Martin, ochrana pred dotykom trakčného vedenia

 • BETONING&PARTNER, EUROVEA, Objekt SO 03

 • BUDAMAR LOGISTICS, Rekonštrukcia III. rozmrazovacej haly v Čiernej nad Tisou

 • Rodinný dom v lokalite Lietava

 • ZSSK CARGO Slovakia, Prekladisko ŽSR Čierna nad Tisou – prečerpávacia stanica PHM

 • DPB, Rekonštrukcia dispečerského pracoviska, Olejkárska ul. Bratislava

 • MO SR, Vojenský útvar 5945 Pezinok, Viničné, priestor C

 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., rekonštrukcia haly Mikroplast – OZ Bratislava Račianska ul. Bratislava

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., ústredná spisovňa pre OZ Bratislava, komplexná rekonštrukcia fasády prevádzkovej budovy

 • Spoločná zdravotná poisťovňa, oblastná pobočka Žilina – adaptácia budovy

 • ŽNsP Bratislava, rekonštrukcia fyziatricko - rehabilitačného oddelenia, verejná lekáreň, kaplnka

 • Stredisko internátnej prípravy Strečno

 • Prevádzková základňa pre údržbu modernizovanej trate v Trnave