Referencie - Poradenské služby

Vďaka našim komplexným službám sme sa podielali na významných realizáciach dopravnej infraštruktúry, občianskej a administratívnej výstavby, inžinierskych 
a priemyselných stavieb.

Poradenské služby

  • Projekt SETA, juhovýchodná prepravná os

  • Developerská činnosť pre závod na výrobu LCD v Trenčíne

  • CONSIS, Konzultačná činnosť pre PPP

  • TAURES Slovakia, Riešenie koľajovej dopravy pre vopred určené lokality Slovenska

  • Technická asistencia, dozor investora a monitorovanie stavebných prác na stavbe pri Modernizácii železničnej trate Bratislava Rača – Trnava, v úseku Rača – Šenkvice pre ITALFERR S.p.a. a TECNIC S.p.A. Consulting Engineers

  • Úzkorozchodná trať Výchylovka – konzultačné služby

  • Zistenie kapacít na vykonávanie stavebných dozorov stavieb

  • Vyhodnocovanie a výber uchádzača pri obstaraní koncesií na stavebné práce PPP projektov D1 a R1

  • Konzultačné a poradenské služby pri príprave dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, pre hodnotiacu spoločnosť Carl Bro Intelligent Solutions

  • Kompletné služby pri príprave dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby Modernizácia železničnej trate Trnava - Nové Mesto nad Váhom pre spoločnosť GOPA Consultants