Referencie - Modernizácia koridorov

Vďaka našim komplexným službám sme sa podielali na významných realizáciach dopravnej infraštruktúry, občianskej a administratívnej výstavby, inžinierskych 
a priemyselných stavieb.

Modernizácia koridorov

Modernizácia koridoru č.Va

  • ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov v žkm 100,500 – 159,100 pre trať. rýchlosť do 160 km/hod.

  • ŽSR, Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo).

  • ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod

  • ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod.

  • ŽSR, Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak.

Modernizácia koridoru č.VI

  • ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať

  • Stavebný dozor na stavbe Žilina Teplička, 2. stavba, 2. etapa