Referencie - Dopravné stavby

Vďaka našim komplexným službám sme sa podielali na významných realizáciach dopravnej infraštruktúry, občianskej a administratívnej výstavby, inžinierskych 
a priemyselných stavieb.

Dopravné stavby

Železničné stavby

 • Opravovňa nákladných vozňov – kolosústruh

 • Žst. Bratislava hlavná stanica, rekonštrukcia 2. - 4. nástupišťa

 • Železničná stanica Bratislava – východ, rekonštrukcia stavadla č. 4 a súvisiacich objektov

 • Žst. Bratislava hl.st., rekonštrukcia 1. nástupišťa, rekonštrukcia fasády, batožinové tranzito, Predstaničné námestie

 • ŽSR, Devínska Nové Ves – Marchegg, traťové zabezpečovacie zariadenie

 • Terminál kombinovanej dopravy Trstená

 • ŽS, a.s., Railway wagon repair shop - rail wheels lathe

 • Rekonštrukcia historickej lesnej úvraťovej železnice, úsek Tanečník – Sedlo Beskyd

 • Siladice – prevádzková základňa pre údržbu mechanizmov

 • IPOS, I/61 Ladce – most 080

 • Modernizácia trate Bratislava Rača – Trnava pre traťovú rýchlosť 160 km/hod, UČS 07, Žst. Šenkvice, DRS

 • Zastrešenie nástupišťa č.12 Výpravnej budovy Vrútky

 • Žst. Bratislava hlavná stanica, rekonštrukcia III. a IV. nástupišťa

 • Železničné prejazdy v areáli DOLVAP Varín

 • Rekonštrukcia žst. Sekule, spevnené plochy, úprava TV

 • Slovenská plavba a prístavy, Vlečkový systém v Prístave, riešenie dopravnej technológie pre obslužnosť vlečkového systému

 • Obec Bešeňová, Žel. Zastávka Bešeňová – DSP, IČ

 • ŽSR, žst. Bratislava, hlavná stanica, rekonštrukcia 5. nástupišťa

 • Žst. Nižná Myšľa

 • Slovenské tunely, žst. Vrútky – zastrešenie nástupišťa č. 1 výpravnej budovy

 • Oprava mosta na trati Devínska Nová Ves – Štúrovo, km 56,623

 • Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel

 • Modernizácia PPS Čierna nad Tisou - infraštruktúra prekladiska - koľaje a rampy

 • Železničná stanica Bratislava filiálka

 • Železničná stanica Bratislava Nové Mesto, rekonštrukcia nástupíšť

 • Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a dispečerské riadenie dopravy v úseku Trnava – Kúty

 • ŽSR, Žst. Liptovský Mikuláš, úprava nástupíšť

 • Železničná stanica Piešťany, plynofikácia a rekonštrukcia prijímacej budovy a priľahlých objektov

 • Výstavba autorampy v železičnej stanici Bratislava Petržalka

 • Oprava vlečkovej koľaje – vozovňa Jurajov Dvor

 • Hronsko-osrblianska železnica

 • Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce, 2. Etapa (žst. Svit – žel. Most + súvisiace obj.)

 • st. Bratislava hlavná stanica, rekonštrukcia 2. - 4. nástupišťa

 • Prekládka železničnej trate Nováky – Koš a železničnej vlečky VOZ Nováky – LASKAR

 • Železničná stanica Devínska Nová Ves – Lamač, rekonštrukcia nástupišťa

 • Výmena informačného systému pre cestujúcich - Pragotron

 • Kysucké múzeum, Čiastočná rekonštrukcia lesnej úvraťovej železnice – Výchylovka

 • Rekonštrukcia III Vysokej rampy so zabudovaním rotačného výklopníka ŠR

 • ŽSD Slovakia, Terénna úprava – Kysucký Lieskovec

 • Zriadenie úrovňového pešieho priechodu v lokalite žst. Bratislava – Filiálka

 • Žst. Rimavská Seč, rekonštrukcia výhybiek č. 1,2,3,4,5,6, rekonštrukcia koľaje č. 1,2 so sanáciou železničného spodku

 • Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina

 • Informačný systém IDS Bratislavského kraja

 • Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves - Podunajské Biskupice

 • Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach

Mestské dráhy

 • Oprava električkovej trate nám. SNP – Hurbanovo nám., Bratislava

 • Rekonštrukcia ulíc Železničná a Banská v Novom Meste nad Váhom

 • Rozšírenie križovatky Tomášikova – Ružinovská

 • SSC, Cesta I/51 Trnava – most

 • SSC, Cesta I/51 Vráble - obchvat

 • South City – Bratislava Petržalka, základná cestná komunikačná sieť a základná technická infraštruktúra

 • Trenčianska riviéra, Dopravné prepojenie Električková – Rybárska, PS zabezpečovacie zariadenie železničného priecestia

 • Nosný systém mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, 2. etapa Bosákova ul. – Janíkov dvor

 • Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice

 • Oprava električkovej trate v úseku Dolné Krčace – Harmincova

 • Mesto Trnava, Pešia komunikácia Kamenná cesta v Trnave

 • Rekonštrukcia Záhradníckej ul. v úseku Líščie Nivy – Miletičova ul. na 4 – pruh v MČ Bratislava – Ružinov

 • SSC, I/66 Banská Bystrica – most ev.č. 069

 • SSC, I/66 Polomka – sanácia v km 140,020

 • Električková trať, Tunel pod hradom

 • Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave

 • Terminál intermodálnej prepravy v Žiline

 • Modernizácia električkového depa (MED), Košice

 • Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži